Đốt Gel

Chúng tôi là nhà sản xuất và cung cấp gel đốt chuyên nghiệp tại Trung Quốc kể từ 1996, chủ yếu tham gia vào các sản phẩm băng vết thương tiên tiến. Chào mừng bạn đến mua băng đốt tùy chỉnh từ nhà máy của chúng tôi.