2019 Đức Medica

- Nov 29, 2019-

de

2019 germany

Chúng tôi mang đến các sản phẩm nóng của chúng tôi (mặc quần áo bỏng / thay đồ alginate canxi / thay đồ alginate bạc) và các sản phẩm mới - chúng tôi gặp gỡ nhiều người bạn mới và cũ từ Medica Fair và nhận được nhiều phản hồi.