Xốp

Chúng tôi là nhà sản xuất và nhà cung cấp bọt chuyên nghiệp tại Trung Quốc kể từ 1996, chủ yếu tham gia vào các sản phẩm băng vết thương tiên tiến. Chào mừng bạn đến mua đầm bọt tùy chỉnh từ nhà máy của chúng tôi.